Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky a podmienky

Obchodné podmienky pre produkty predávané na stránkach https://egay.shop.

Článok 1 - objekt

Tieto obchodné podmienky sa riadia predajmi spoločnosti Egay Shop na adrese https://egay.shop.

PREHĽAD

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Egay Shop. Po celom webe sa označujú výrazy "my", "my" a "náš" Egay Shop. Egay Shop ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú z tejto stránky k dispozícii používateľovi, podmienené tým, že súhlasíte s týmito podmienkami, pravidlami a upozorneniami.


Návštevou našich stránok a / alebo nákup niečo od nás, môžete zapojiť do našej "Service" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ( "Podmienky služby", "Podmienky"), vrátane tých dodatočných podmienok a politík v tomto dokumente a / alebo dostupné cez odkaz. Tieto zmluvné podmienky platia pre všetkých užívateľov tohto webu, vrátane, ale bez obmedzenia užívateľov, ktorí sú prehliadače, dodávatelia, zákazníci, obchodníci a / alebo prispievateľov obsahu.

Prečítajte si prosím tieto podmienky služby starostlivo pred prístupom alebo používanie našich stránok. Svojim prístupom alebo použitím akejkoľvek časti týchto stránok, súhlasíte, že ste viazaní týmito Podmienkami služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom nemusí prístup na webové stránky, alebo používať akékoľvek služby. Ak tieto Podmienky služby sú považované za ponuku, je prijatie výslovne obmedzená týmito Podmienkami služby.

Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho skladu sa taktiež riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. Môžete skontrolovať aktuálnu verziu podmienok služby kedykoľvek na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby uverejnením aktualizácií a / alebo zmeny na našich stránkach. Je vašou zodpovednosťou, aby ste túto stránku pravidelne na zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webové stránky po zverejnení všetkých zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám online platformu elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

Článok 2 - Zmluvné podmienky obchodu

Súhlasom s týmito podmienkami služby, vyhlasujete, že ste dosiahli minimálny vek plnoletosti vo vašej štátu alebo provincie bydliska, alebo že ste plnoletosť vo vašom štáte alebo provincie bydliska a vy ste nám dali súhlas k aby niektorý z vašich drobných závislé používať túto stránku.
Nesmiete používať naše výrobky k akýmkoľvek nelegálnym alebo neoprávneným účely, ani môžete pri používaní Služieb, porušovať platné zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale bez obmedzenia na autorských práv).
Nesmiete prenášať žiadna červami alebo vírusy, alebo akékoľvek kódex deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie služieb

Článok 3 - Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu pre každého z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môžu byť prenesené dekóduje a zahŕňať (a) prenosy prostredníctvom rôznych sietí, a (b) zmeny vyhovovať, a prispôsobiť sa technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sa vždy šifrovania dát pri prenose v sieťach.
Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo kontakt na webových stránkach, prostredníctvom ktorého je poskytovaná služba, bez výslovného písomného súhlasu u nás .
Nadpisy použité v tejto dohode sú uvedené len pre pohodlie sa neobmedzuje ani inak neovplyvňuje tieto Podmienky.

Článok 4 - Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Nie sme zodpovední pokiaľ sú informácie k dispozícii na tejto stránke nie sú presné, úplné a aktuálne. Materiál na tejto stránke sú poskytované len ako všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať alebo použité ako jediné východisko pri prijímaní rozhodnutia bez konzultácie s primárnou, presnejšie, úplnejší a aktuálnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nutne nie je aktuálne a sú poskytované len pre vašu orientáciu. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu tejto stránky kedykoľvek, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

Článok 5 - Ceny

Ceny našich produktov sú uvedené v eurách vrátane všetkých daní (DPH a iné dane platné k dátumu objednávky), pokiaľ nie je uvedené inak a okrem nákladov na spracovanie a prepravu. V prípade objednávky do inej krajiny ako metropolitného Francúzska ste dovozcom príslušného výrobku. Môžu byť splatné clá alebo iné miestne dane alebo dovozné clá alebo štátne dane. Tieto práva a sumy nesú zodpovednosť Egay Shop, Budete na vlastné náklady a nesiete vašu výlučnú zodpovednosť, a to z hľadiska vyhlásení a platieb príslušným orgánom a orgánom vašej krajiny. Odporúčame, aby ste sa o týchto aspektoch informovali s miestnymi úradmi. Všetky objednávky bez ohľadu na ich pôvod sú splatné v eurách. Egay Shop si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť svoje ceny, ale výrobok bude fakturovaný na základe tarify platnej v čase potvrdenia objednávky a podľa dostupnosti. Výrobky zostávajú majetkom spoločnosti Egay Shop až do úplného zaplatenia ceny. Upozornenie: akonáhle fyzicky prevezmete objednané produkty, riziko straty alebo poškodenia produktov sa prenesie na vás.

Článok 6 - Úpravy služby a ceny

Ceny našich výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť Službu (alebo akákoľvek časť ich obsah), bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek.
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby.

Článok 7 - Produkty alebo služby

Niektoré výrobky alebo služby môžu byť dostupné iba on-line prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty a služby môžu mať obmedzené množstvo a sú predmetom vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi politiky návratu.
Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že obrazovka vášho počítača s akoukoľvek farbou bude presná.
Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb inej osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikciu. Môžeme toto právo uplatniť na prípad od prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov či služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ich cenách sa môžu zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, na základe vlastného uváženia z nás. Vyhradzujeme si právo zrušiť akýkoľvek výrobok kedykoľvek. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby, ktoré na tejto stránke je neplatná, ak zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaná vás bude spĺňať vaše očakávania, alebo že nejaké chyby v Service budú opravené.

Článok 8 - Objednávky

Môžete si objednať:

  • Na internete: https://egay.shop

Zmluvné informácie sú uvedené v angličtine a budú potvrdené najneskôr v čase potvrdenia vašej objednávky. Egay Shop si vyhradzuje právo neregistrovať platbu a nie potvrdiť objednávku z akéhokoľvek dôvodu, najmä v prípade problémov so zásobovaním alebo v prípade ťažkostí týkajúcich sa prijatej objednávky.

Článok 9 - overenie vašej objednávky

Každá objednávka zobrazená na webovej stránke https://egay.shop preberá adhéziu k týmto zmluvným podmienkam. Akékoľvek potvrdenie objednávky znamená úplnú a úplnú adheziu k súčasným všeobecným podmienkam predaja bez výnimky alebo rezervy. Všetky poskytnuté údaje a zaznamenané potvrdenie budú znamenať dôkaz o transakcii. Vyhlasujete, že máte dokonalé vedomosti. Potvrdenie objednávky si zaslúži podpísanie a prijatie operácií. Zhrnutie informácií o vašej objednávke vám bude oznámené prostredníctvom e-mailovej adresy potvrdenia vašej objednávky.

Článok 10 - Platba

Skutočnosť potvrdenia vašej objednávky znamená pre vás povinnosť platiť uvedenú cenu. Platba za nákupy sa uskutočňuje pomocou kreditnej karty so zabezpečeným protokolom SSL.

Článok 11 - Náhrady, výnosy a výmeny

Návrat:
Naše pravidlá trvajú 30 dní. Ak od vášho nákupu prešli dni 30, bohužiaľ vám nemôžeme ponúknuť náhradu alebo výmenu.

Aby ste mali nárok na vrátenie, musí byť vaša položka nepoužitá a za tých istých podmienok, ktoré ste dostali. Musí byť tiež v originálnom obale.

Nenávratné položky:

  • Darčekové poukážky
  • Stiahnuteľné softvérové ​​produkty
  • Niektoré položky týkajúce sa zdravia a osobnej starostlivosti

Ak chcete dokončiť svoj návrat, požadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.

Neposielajte svoj nákup späť výrobcovi.

Existujú určité situácie, keď sa poskytujú iba čiastočné náhrady:

  • Každá položka, ktorá nie je v pôvodnom stave, je poškodená alebo chýbajú časti z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené našou chybou
  • Každá položka vrátená viac ako 30 dní po jej doručení

Náhrady:
Po obdržaní a kontrole vášho návratu vám zašleme e-mail s upozornením, že sme dostali vašu vrátenú položku. Takisto vás budeme informovať o schválení alebo zamietnutí vrátenia platby.
Ak ste boli schválení, vrátenie platby bude spracované a kreditná karta alebo pôvodný spôsob platby sa automaticky započíta do určitého počtu dní.

Neskoré alebo chýbajúce náhrady:
Ak ste ešte nedostali refundáciu, najprv skontrolujte svoj bankový účet znova.
Potom kontaktujte svoju spoločnosť s kreditnou kartou, môže to chvíľu trvať, kým bude vaša refundácia oficiálne uverejnená.
Ďalej kontaktujte svoju banku. Často je čas na spracovanie predtým, ako sa vráti refundácia.
Ak ste to všetko urobili a zatiaľ ste nedostali refundáciu, kontaktujte nás kliknutím TU.

Predaj:
Návrat vrátenia položiek je založený na predajnej cene.

Výmeny:
Jednotlivé položky vymieňame iba vtedy, ak sú poškodené alebo poškodené. Ak ho potrebujete vymeniť za rovnakú položku, pošlite nám e-mail na adresu hello@egay.shop.

Darčeky:
Ak bola položka označená ako darček pri zakúpení a odoslaní priamo vám, obdržíte darčekový kredit na hodnotu vášho výnosu. Po obdržaní vrátenej položky vám bude odoslaný darčekový certifikát.

Ak položka nebola pri zakúpení označená ako darček, alebo darca, ktorý dal darček doručiť na seba, aby vám dal neskôr, pošleme darcovi vrátenie peňazí a dozvie sa o vašom návrate.

Doprava:

Budete zodpovední za zaplatenie za vlastné náklady na prepravu za vrátenie položky. Náklady na dopravu sú nevratné. Ak dostanete refundáciu, náklady na vrátenú zásielku sa odpočítajú z vašej vrátenej sumy.

V závislosti od toho, kde žijete, čas, ktorý môže trvať, kým sa váš vymenený produkt dostane k vám, sa môže líšiť.

Ak odosielate položku vyššiu ako $ 75, mali by ste zvážiť použitie trasovateľnej poštovej služby alebo nákupu poistenia. Nezaručujeme, že dostaneme vašu vrátenú položku.

Článok 12 - Dostupnosť

Naše produkty sú ponúkané tak dlho, ako sú viditeľné na webovej stránke https://egay.shop a v rámci dostupných zásob. V prípade výrobkov, ktoré nie sú skladované, sú naše ponuky platné v závislosti od dostupnosti u našich dodávateľov. V prípade nedostupnosti produktu po zadaní objednávky vám budeme informovať e-mailom. Vaša objednávka bude automaticky zrušená a nebude vykonaná debetná platba.

Článok 13 - doručenie

Výrobky sa doručujú na dodaciu adresu uvedenú počas procesu objednávky, a to v čase uvedenom na stránke s potvrdením objednávky. V prípade oneskorenia odoslania sa vám pošle e-mail s cieľom informovať Vás o možnom dôsledku dodacej lehoty, ktorá vám bola oznámená. V prípade doručenia prepravcom spoločnosť Egay Shop nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie z dôvodu nedostupnosti zákazníka po niekoľkých návrhoch na vymenovanie. V prípade doručenia mimo Európskej únie môžu colné orgány uplatňovať dodatočné dane pri vstupe krajiny príjemcu dodávky. Tieto dane sú zodpovednosťou osoby, ktorá prijala objednávku.

Článok 14 - Presnosť fakturácie a informácií o účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú ste si s nami umiestnili. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky umiestnené na rovnakom účte zákazníka, rovnakej kreditnej karte a / alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa môžeme pokúsiť o upozornenie kontaktovaním e-mailu a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho uváženia vyzerajú umiestnené predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Zaväzujete sa poskytnúť aktuálne, úplné a presné nákup a informácie o účte pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s tým, aby bezodkladne aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumy vypršania, takže môžeme dokončiť svoje transakcie a kontaktovať v prípade potreby.

Pre viac informácií, prečítajte si prosím návratová politika.

Článok 15 - voliteľné nástroje

My vám môže poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme ani sledovať, ani žiadnu kontrolu, ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojov, "ako je" a "ako sú", bez akýchkoľvek záruk, zastúpenie alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Budeme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiace s užívaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie, ktoré ste voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom týchto stránok je úplne na vaše vlastné riziko a uváženia a mali by ste zabezpečiť, že ste oboznámení s, a schváliť podmienky, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnou tretej strany poskytovateľa (y).
V budúcnosti môžeme ponúknuť aj nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov).

Takéto nové funkcie a / alebo služby budú tiež predmetom týchto Zmluvných podmienok.

Článok 16 - Odkazy tretej strany

Niektorý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.

Tretích strán odkazy na tejto stránke môžu vás nasmeruje na weby tretích strán, ktoré nie sú združené s nami. Nenesieme zodpovednosť za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme, a nebudú mať žiadne záväzky alebo zodpovednosť za akékoľvek požiadavky tretích strán materiálov alebo webových stránok, alebo pre akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek transakciu.

Reklamácie, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

Článok 17 - komentáre používateľa, spätná väzba a ďalšie príspevky

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, posielatete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (Súhrnne "komentáre") súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní (1) udržiavať akékoľvek pripomienky v tajnosti; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; Alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.
Môžeme, ale nemá povinnosť, sledovať, upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý určíme podľa nášho uváženia, sú nezákonné, urážlivé, výhražné, ohováračské, urážlivé, pornografické, obscénne alebo inak závadný alebo porušuje akákoľvek zmluvná strana duševného vlastníctva alebo tieto Podmienky služby .

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať škodlivý alebo iný nezákonný, zneužívajúci alebo obscénny materiál alebo neobsahujú žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo iným spôsobom zavádzali nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Vy ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť.

Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne komentáre, ktoré ste zaslali vy alebo iná tretia strana.

Článok 18 - osobné informácie

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Pravidlami ochrany osobných údajov.

Článok 19 - Chyby, nepresnosti a vynechania

Občas môžu byť informácie na našich webových stránkach, alebo v službe, ktorý obsahuje typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutie, ktoré sa môžu týkať produktov, cien, ponuky, propagačné akcie poplatky produktov dopravu, tranzitné časy a dostupnosť. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia, a zmeniť alebo aktualizovať informácie, alebo rušiť objednávky, či niektoré informácie v službe alebo na súvisiace internetové stránky, je nepresné kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po tom, čo ste nám vašu objednávku) .

Neuskutočňujeme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť a dopĺňať alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane informácií o cenách, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

Žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo aktualizácie, ktorý sa používa v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, by mal obsahovať označenie, že všetky informácie v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

Článok 20 - Zakázané použitia

Okrem ďalších zákazy ustanovené v Podmienkach služby, máte zakázané používať na webe alebo jeho obsahu: (a) za akékoľvek nezákonné účely, (b) na získavanie ostatné, vykonávať alebo sa podieľať na žiadnych protiprávnych činov, (c ) k porušeniu akejkoľvek medzinárodnej, federálne, regionálne alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony, prípadne miestnych predpisov, (d) zasahovať alebo porušuje naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb, (e) k obťažovaniu, zneužívanie, urážka , harm, ohováranie, ohováranie, znevažovať, zastrašovanie alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, národnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia, (f) podávať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktoré budú alebo môžu byť používané spôsobom, ktorý bude mať vplyv na funkčnosť alebo prevádzku služby, alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iné webové stránky, alebo na internete, (h) zhromažďovať a sledovať osobné informácie o ostatných, (i) na spam, phish, Pharm, zámienka, pavúk, liezť, alebo škrabanec, (j) pre každý obscénne alebo nemorálne účely alebo (k) rušiť alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov služby alebo súvisiace internetové stránky, iné webové stránky, alebo internet. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo súvisiace webové stránky za porušenie žiadne zakázané použitie.

Článok 21 - Zrieknutie sa záruky; Obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme, ani nezaručuje, že vaše používanie našich služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré môžu získať z využívania služby budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že čas od času môžeme odobrať službu po neobmedzenú dobu alebo službu zrušiť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.
Vy výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, Vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, spôsobilosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebude spoločnosť Egay Shop, naši riaditelia, pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, strateného zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na náhradu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už zakladaných na zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inej vaše používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstarávaných pomocou tejto služby alebo akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho s akýmkoľvek spôsobom používania služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý je vyslaný, prenášaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je o tom informovaný.

Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Článok 22 - Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením, obhajobou a neškodnosťou spoločnosti Egay Shop a nášho rodiča, dcérskych spoločností, pobočiek, partnerov, dôstojníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov. primerané poplatky za právne zastúpenie vykonané treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.

Článok 23 - Oddeliteľnosť

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok služby je stanovená za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude takéto ustanovenie však byť vynútiteľné v plnom rozsahu povolenom rozhodným právom a nevynútiteľné časť sa považuje za oddeliteľné od týchto podmienok Služba je takéto rozhodnutie nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

Článok 24- Ukončenie

Povinnosti a záväzky zmluvných strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zmluvy zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, kým ukončená vami alebo nami. Môžete ukončiť tieto podmienky služby kedykoľvek nás upozornili, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestane používať naše stránky.

Ak by podľa nášho úsudku sa vám to nepodarí, alebo sa domnievate, že ste zlyhal, v súlade s ktoroukoľvek z ustanovení týchto Podmienok služby, tiež môže ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a budete aj naďalej zodpovednosť za všetkých dlžných čiastok do a to vrátane dátumu ukončenia, a / alebo zodpovedajúcim spôsobom vám môžu odoprieť prístup naše služby (alebo jeho časti).

Článok 25 - celá dohoda

Neúspech nás neuplatní alebo nebude vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto zmluvné podmienky a všetky politiky a prevádzkové pravidlá posted by nás na tejto stránke, alebo vo vzťahu k službe predstavuje úplnú dohodu a dojednania medzi vami a nami a riadi vaše používanie služby, ktorý nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, komunikáciu a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).

Prípadné nejasnosti vo výklade týchto Podmienok služby nemožno vykladať proti redakčný strane.

Článok 26 - Zodpovednosť

Navrhované produkty sú v súlade s platnou francúzskou legislatívou. Za nedodržanie právnych predpisov krajiny, v ktorej je výrobok dodávaný, nemožno prevziať zodpovednosť spoločnosti Egay Shop. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať miestne orgány možnosti importu alebo používania produktov alebo služieb, ktoré chcete objednať. Navyše, Predajňa Egay nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené zneužitím zakúpeného produktu. Nakoniec zodpovednosť Predajňa Egay nemôže byť braný na zodpovednosť za žiadne nepríjemnosti alebo škody spojené s používaním internetu, vrátane prerušenia prevádzky, vonkajších narušení alebo prítomnosti počítačových vírusov.

Článok 27 - Rozhodné právo v prípade sporov

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytneme Služby, budú riadené a vykladané v súlade so zákonmi Francúzska.

Jazykom tejto zmluvy je angličtina. Tieto podmienky predaja podliehajú francúzskemu právu. V prípade sporu budú jediné kompetentné francúzske súdy.

Článok 28 - Duševné vlastníctvo

Všetky prvky stránky https://egay.shop sú a zostanú intelektuálnym a exkluzívnym vlastníctvom Predajňa Egay alebo tretie osoby, ktoré udelili povolenie Predajňa Egay využívať ich. Nikto nie je oprávnený reprodukovať, využívať, opakovane vysielať alebo používať na akékoľvek účely, dokonca čiastočne, prvky stránky, ktoré sú softvérové, vizuálne alebo zvukové. Akékoľvek jednoduché alebo hypertextové prepojenie je prísne zakázané bez výslovného písomného súhlasu Predajňa Egay , Exkluzívne dôvody pre výrobky označené ako také vo svojom opise sú duševným a výlučným vlastníctvom Predajňa Egay, Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kopíruje všetky alebo niektoré z týchto dizajnov, podlieha trestnému stíhaniu.

Článok 29 - Zmena zmluvných podmienok

Môžete skontrolovať aktuálnu verziu podmienok služby kedykoľvek sa na túto stránku.
Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby uverejnením aktualizácií a zmien na našich stránkach. Je vašou zodpovednosťou, aby ste naše webové stránky pravidelne na zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístupe na naše internetové stránky alebo služby po zverejnení akejkoľvek zmeny týchto Podmienok služby vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami.

Článok 30 - Kontaktné informácie

Otázky týkajúce sa podmienok služby by mali byť zaslané k nám kliknutím TU.

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca CatalàCEB Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-TW 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahložinky Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{